வி.பி.எப். கட்டணம் இல்லாத புதிய திரைப்படங்களை வெளிவரும்…

பாரதிராஜா, அவர்கள் 2 வாரத்திற்கு மட்டும்  வி.பி.எப். கட்டணம் இல்லாத புதிய திரைப்படங்களை வெளியிட முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

திரைப்படங்கள் தயாரிப்பதே அதை வெளியிடுவதற்காகத்தான். வி.பி.எப் சம்பந்தமான எங்கள் சங்கத்தின் நிலைப்பாட்டை பார்க்கயில் ஆடு நனைகிறதே என ஓநாய் அழுத கதையாக, டிஜிட்டல் புரஜொக்ஷன் நிறுவனங்கள் திடீரென்று வி.பி.எப் கட்டணம் தற்காலிகமாக 2 வாரங்களுக்கு இல்லை என அறிவித்தது நல்லது!

திரையங்கங்களுடன் சண்டை போன்ற சூழ்நிலை நிலவி வரும் நிலையில், தயாரிப்பாளர்களையோ, திரையரங்கங்களையோ‌ பாதிப்பது எங்கள் நோக்கமல்ல. டிஜிட்டல் நிறுவனங்கள் வி.பி.எப் கட்டணத்தை விலக்கி இருந்தாலும் அது 2 வாரங்களுக்காவது தயாரிப்பாளர்களுக்குப் பயன்படும் பட்சத்தில் இதை எங்கள் சிறு வெற்றியாகவும் கருதி, வி.பி.எப் கட்டணம் இல்லாத இந்த 2 வாரங்கள் மட்டும் எங்கள் புதிய திரைப்படங்களைத் திரையிட முடிவு செய்துள்ளோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *