வறுமை இல்லாதொழிக்கும் பைரவர் மந்திரம்…!!!

நம் எதிரிகளின் தொல்லையை கட்டுப்படுத்துவது மட்டுமின்றி வறுமையையும் நீக்குபவர் பைரவர்…

பைரவர் மந்திரம்
“ஓம் கால காலாய வித்மஹே
கால தீத்தாய தீமஹீ
தந்நோ கால பைரவ பிரசோதயாத்:”

பைரவரை எட்டு விதமான மலர்களால் அர்ச்சித்து, இக் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் 108 முறை ஜபித்து வழிபட்டால் போதும் அனைத்தையும் தீர்ப்பார் பைரவர்.

கிடைக்காது என்று என்னும் செல்வங்களும் லட்சுமி கடாட்சத்துடன் சகல செல்வங்களும் கிடைக்கும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *