உண்மையாகவே ஆன்மிக வாழ்க்கை என்றால் என்ன?

நீங்கள் நினைத்தபடி எப்பொழுதும் கடவுளை தரிசனம் செய்து கொண்டே இருப்பது. நெற்றியில் திருநீறு, குங்குமம், சந்தனத்தை எந்நேரமும் பூசிக் கொண்டு இருப்பது மட்டும் கிடையாது ஆன்மிகம்…

மனதில் தோன்றும் தீய எண்ணங்களை கட்டுப்படுத்தி நல்ல எண்ணங்களையே நினைத்து மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யாவிட்டாலும், தீங்கு செய்யாது வாழ்வதும் ஆன்மிகம் தான். மனசாட்சி தான் நம்முடைய கடவுள். மனசாட்சிக்கு பயந்து உண்மையுடன் வாழ்வதும் ஆன்மிக வாழ்க்கை தான். கடவுளை உண்மையாக ஒரு நொடி நினைத்தாலே போதும். நாம் ஆன்மிகத்தை அடைந்து விடலாம்.

உண்மையாகவே ஆன்மிக வாழ்க்கை என்றால் அடுத்தவர் சொத்திற்கு ஆசைப்படாது, அடுத்தவர் துன்பத்தை நினைத்து மகிழ்ச்சி கொள்ளாமல் துன்பத்தை தன் துன்பம் போல் எண்ணி வருந்தி, தம் தமது கடமைகளை சரியாக செய்து, அனைவருக்கும் மரியாதை கொடுத்து, பாவச்செயல்களுக்கு ஆளாகாமல் நம் மனதிற்கு நேர்மையான முறையில் வாழ்வது தான் ஆன்மிக வாழ்க்கை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *