குழந்தைகளுக்கு தைளம் தடவுவது உண்டா… இனி அந்த தவறை செய்யாதீர்கள்….

நம்மை போன்று குழந்தைகளுக்கும் காய்ச்சல், சளி, தடுமல் போன்றவை ஏற்படலாம். ஆனால் அதற்கு தைலம் சிறந்தது அல்ல. குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் காய்ச்சல், சளி, தடுமல் போன்றவற்றிற்கு மூக்கினுல் விடும் ​நேசல் ட்ரப்ஸ் ஆன ஸலைன் மட்டுமே போதுமானது.

தைலத்தில் பிரதான மூலக்கூறாக கற்பூரம் உள்ளது. இந்த கற்பூரத்தை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட தைலத்தை குழந்தைகளுக்கு பயன்படுத்தும் போது வலிப்பு ஏற்படலாம். ஆகையால், ஒரு வயதிற்கும் குறைவான குழந்தைகளுக்கு தைலம் உபயோகிப்பதை தவிர்த்து கொள்ளவும்.

இனி யாரும் இந்த தவறை செய்யாதீர்கள்….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *