மீண்டும் இவரா..? உலக பணக்காரர் பட்டியலில் முதலிடம்…!!!

அமேசான் நிறுவனர் ஜெஃப் பெசாஸ் மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு எலான் மஸ்க்கை பின்தள்ளி மீண்டும் அவர்களது உலக பணக்காரர் பட்டியலில் முதலிடம் பெற்றுள்ளார்.

அமேசான் நிறுவனத்தின் தலைவராகிய ஜெஃப் பெசாஸ் உலகின் No 1 பணக்காரர் என்ற இடத்தில் பல வருடங்களாக இருந்து வந்தார். கடந்த 3 ஆண்டுகளாக டெஸ்லா நிறுவனத் தலைவர் வேளாண் மஸ்க் என்பவர் 191.2 பில்லியன் டாலர் வைத்திருந்ததால் ஜெஃப் பெசாஸ் ஐ பின் தள்ளினார்.

இந்நலையில் மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பின்பதாக தற்போது மீண்டும் ஜெஃப் பெசாஸ் அவர்கள் உலக பணக்காரர் பட்டியலில் முதல் இடத்திற்கு வந்துள்ளார். தற்பொழுது 995 மில்லியன் டாலர்கள் கூடுதல் சொத்து உடையவராக அமேசான் நிறுவன தலைவர் ஜெஃப் பெசாஸ் மீண்டும் முதலிடம் பெற்றுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *